DOI: 10.5300/2014-1-4/1

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu 1-4/2014

Pages: 1–148

Author: Petr Olšák

TEX pro pragmatiky

Text ve svých úvodních šesti částech seznamuje čtenáře se základními principy práce v systému TEX z hlediska uživatele, který se chce s tímto systémem seznámit a prakticky jej používat. Sedmá část prezentuje použití originálního autorova systému maker OPmac, který významně zjednodušuje tvorbu dokumentů a zpřístupňuje jej uživatelům. V osmé části se text věnuje úvodu do programování maker, na ni pak navazuje informace o boxech, linkách a mezerách v deváté části a výběr dalších zajímavých a prakticky použitelných prvků v desáté části. Poslední část hlavního textu se zabývá speciálními možnostmi pdfTEXu.

Dodatky uvádějí množství podrobnějších informací o různých aspektech používání systému TEX a jeho variant. Dodatek A se zabývá generováním formátů, dodatek B shrnuje informace o rozšířeních eTEX, XETEX a LuaTEX, zápis numerických a metrických údajů uvádí dodatek C, zápis znaků ordinálními čísly dodatek D, dodatek E se zabývá vstupním kódováním, dodatek F možnostmi použití fontů a dodatek G možnostmi sazby více jazyky v CSplainu. Závěr textu je tvořen seznamem použitých zdrojů a rejstříkem řídicích sekvencí.

TEX, plainTEX, CSplain, OPmac, pdfTEX, XETEX, LuaTEX, eTEX, D. E. Knuth, font, dokument, počítačová sazba, typografie, makropříkaz.

TEX for Pragmatists

Text, coming in eleven chapters, presents a new approach in typesetting with the system TEX. The first six chapters covers basic principles of the system TEX for users who want to use it for typesetting. Chapter seven describes the system OPmac, a package containing author's original set of macros simplifying document production. Chapter eight deals with the first steps into programming of macros, followed in the next part by topics about boxes, rules and spaces. Selection of interesting and for practice useful elements is the content of the tenth chapter. The text is ended by dealing with special properties of pdfTEX.

Appendices A to I contain a lot more detail information about TEX and its variants: generation of formats, summary of extensions eTEX, XETEX and LuaTEX, notation of numeric and metric data, notation of characters by ordinal values, input encodings, use of fonts and multilingual typesetting in CSplain. References and index of control sequences complete the text.

TEX, plainTEX, CSplain, OPmac, pdfTEX, XETEX, LuaTEX, eTEX, D. E. Knuth, font, document, typesetting, typography, macro command.

References

 1. ČSN 01 6910. Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory.
 2. Karl Berry. Filenames for TeX fonts. URL: http://tug.org/fontname/html/
 3. Michael Doob: Jemntý úvod do TeXu. (1997).
 4. John D. Hobby, METAPOST – a user’s manual. URL: http://www.tug.org/metapost.html
 5. Frantisek Chvala: About pdfTeX possibilities. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu 15(1), 3–85 (2005).
  doi: 10.5300/2005-1/3
 6. Donald E. Knuth: Computers & Typesetting, Volume A: The TeXbook. (1984).
 7. LuaTeX development team. LuaTeX Reference Manual. URL: http://www.luatex.org/documentation.html
 8. David Nečas. Yetiho typografický bestiář. URL: http://physics.muni.cz/~yeti/tex/
 9. NTS team. The eTeX manual, version 2, February 1998. URL: http://ctan.org/pkg/etex/
 10. Petr Olšák. CSplain, 1992–2014. URL: http://petr.olsak.net/csplain.html
 11. Petr Olšák. OPmac, 2012–2014. URL: http://petr.olsak.net/opmac.html
 12. Petr Olšák. První setkání s TeXem. URL: http://petr.olsak.net/ftp/cstex/doc/prvni.pdf
 13. Petr Olšák: TeXbook naruby. (1997).
 14. Petr Olšák. encTeX. URL: http://www.olsak.net/enctex.html
 15. Petr Olšák: TeX v jednoduchém unixovém prostředí. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu 22(3), 176–188 (2012).
  doi: 10.5300/2012-3/176
 16. Petr Olšák: Jednoduchá grafika PDF-primitivně. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu 23(1), 13–30 (2013).
  doi: 10.5300/2013-1/13
 17. Petr Olšák: PDFuni – akcenty v PDF záložkách. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu 23(1), 47–56 (2013).
  doi: 10.5300/2013-1/47
 18. Will Robertson, Khaled Hosny. The XeTeX reference guide. URL: http://ctan.org/pkg/xetexref
 19. Pavel Satrapa: LaTeX pro pragmatiky.
 20. Till Tantau. TikZ & PGF, manual. URL: http://sourceforge.net/projects/pgf/
 21. Hàn Thế Thành et al. The pdfTeX user manual. URL: http://www.tug.org/applications/pdftex/
 22. TeXLive. URL: http://www.tug.org/texlive/
 23. MiKTeX. URL: http://miktex.org/
 24. PDF reference. URL: http://www.adobe.com/devnet/pdf/pdf_reference.html

Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) 1996-2012 CSTUG