DOI: 10.5300/2012-1/2

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu 1/2012

Pages: 2–8

Author: Martin Budaj

Použitie METAPOSTu ako knižnice

Článok popisuje použitie METAPOSTu jako knižnice (v tomto kontexte nazývanej MPlib) na tvorbu vektorovej grafiky pre programy písané v jazykoch C, C++ a Lua. V článku sú predstavené príklady, akým spôsobom je možné rozšíriť funkčnosť METAPOSTu (MPlib), ak je grafika vytvorená pomocou MPlib dodatočne spracovaná v aplikácii, ktorá MPlib používa (napr. opakované vzory, priehľadnosť, vrstvy, unikódové texty pomocou OpenType písiem).

MPlib, METAPOST, C/C++, post-processing grafiky, knižnica

Using METAPOST as a Library

The article informs about using \MP\ as a library (called MPlib in this context) for creating vector graphics in programs written in C, C++ or Lua languages. The article presents a few examples of extensions of the features of \MP\ (MPlib), which is possible if the graphics created by MPlib is post-processed in the application calling MPlib (e.g.~tiling patterns, transparency, layers, unicode labels using OpenType fonts).

MPlib, METAPOST, C/C++, graphics post-processing, library

References

  1. Piotr Bolek: METAPOST and patterns. TUGboat 19(3), 276 (1998).
  2. Error on line 1 column 1 of file:/var/tmp/DOI_5bcef12cbac8f.xml: SXXP0003: Error reported by XML parser: Premature end of file. Transformation failed: Run-time errors were reported
  3. Martin Budaj, Stacho Mudrák: Therion – Digital Cave Maps. Proceedings, 4th European Speleological Congress, Vercors. (33), 138 (2008).
  4. Hoekwater, Taco. MPlib API documentation 2008, 21 s. Dostupné v zdrojovej distribúcii METAPOSTu u od verzie 1.090 (júl 2008).
  5. http://cairographics.org URL: http://cairographics.org
  6. http://pango.org URL: http://pango.org
Error on line 1 column 1 of file:/var/tmp/CitedBy_5bcef12d0619b.xml: SXXP0003: Error reported by XML parser: Premature end of file. Transformation failed: Run-time errors were reported

Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) 1996-2012 CSTUG