DOI: 10.5300/2011-2-4/309

Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TEXu 2-4/2011

Pages: 309–332

Author: Karel Píška

Fonts with Complex OpenType Tables

References

 1. Donald E. Knuth: The METAFONTbook, Volume C of Computers and Typesetting. (1986).
 2. Petr Olsak: Psané písmo ze slabikáře. Zpravodaj Československého sdružení uživatelů TeXu 7(4), 191–197 (1997).
  doi: 10.5300/1997-4/191
 3. Karel Píška: Georgian scripts. TUGboat 19(3), 250 (1998).
 4. Adobe: OpenType. http://www.adobe.com/type/opentype/ Microsoft Typography: What is OpenType? http://www.microsoft.com/typography/WhatIsOpenType.mspx
 5. Microsoft: OpenType specification. http://www.microsoft.com/typography/otspec/
 6. Microsoft: Visual OpenType Layout Tool (VOLT). http://www.microsoft.com/typography/VOLT.mspx
 7. Adobe: OpenType Feature File Specification. http://www.adobe.com/devnet/opentype/afdko/topic_feature_file_syntax.html, http://partners.adobe.com/public/developer/opentype/afdko/topic_feature_file_syntax.html
 8. George Williams: Font creation with FontForge. TUGboat 24(3), 531 (2003).
 9. Jonathan Kew. The XETEX typesetting system. http://scripts.sil.org/XeTeX, http://www.ctan.org/tex-archive/info/xetexref/XeTeX-reference.pdf
 10. Martin Hosken. Font-TTF, FontsUtils. http://search.cpan.org/~mhosken/, http://scripts.sil.org/FontUtils
 11. ConTEXt and LuaTEX. http://wiki.contextgarden.net

Hlavní stránka Zpravodaje CSTUGu. Adresa redakce: zpravodaj@cstug.cz. (c) 1996-2012 CSTUG